.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / brzeski, pow. ...
brzeski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 92623
Powierzchnia: 876.52 km2
Zaludnienie: 105 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 70
L. obw. z których
spłynęły dane:
70
L. upr. do głos.: 73183
L. wyd. kart: 25898
35.39%
brak31.81%32.46%33.11%33.76%34.41%35.06%35.71%36.36%37.01%37.66% 
............
danych32.45%33.10%33.75%34.40%35.05%35.70%36.35%37.00%37.65%38.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
160101Brzeg, m.3138112007119621162038.26
160103Grodków, gm.1556649534953477231.82
160104Lewin Brzeski, gm.1037734493448329933.24
160105Lubsza, gm.682022352235214232.77
160106Olszanka, gm.384513131313126334.15
160102Skarbimierz, gm.519419411941185737.37
  brzeski, pow. 73183 25898 25852 24953 35.39
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto4477516778167331621737.47
2Wieś2840891209119873632.10
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000384513131313126334.15
2od 5 001 do 10 0001201441764176399934.76
3od 10 001 do 20 0002594384028401807132.39
4od 20 001 do 50 0003138112007119621162038.26
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca