.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole ...
Opole, okr. 21
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1034064
Powierzchnia: 9412.47 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 794
L. obw. z których
spłynęły dane:
794
L. upr. do głos.: 830714
L. wyd. kart: 278059
33.47%
brak26.27%27.93%29.59%31.25%32.91%34.57%36.23%37.89%39.55%41.21% 
............
danych27.92%29.58%31.24%32.90%34.56%36.22%37.88%39.54%41.20%42.87% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
160100brzeski, pow.7318325898258522495335.39
160200głubczycki, pow.4015213743137321310134.23
160300kędzierzyńsko-kozielski, pow.8112826451264102540532.60
160400kluczborski, pow.5567218170181491744732.64
160500krapkowicki, pow.5403214199141941355026.28
160600namysłowski, pow.3454213694136901304139.64
160700nyski, pow.11823942509424824074335.95
160800oleski, pow.5466716392163791558029.99
166101Opole, m.9978842741426654171142.83
160900opolski, pow.10645829404293972795027.62
161000prudnicki, pow.4767516266162551563034.12
161100strzelecki, pow.6517818592185861771328.52
  Opole, okr. 21 830714 278059 277791 266824 33.47
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto45059016742216721916172337.16
2Wieś38012411063711057210510129.11
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0003340611351113401077133.98
2od 5 001 do 10 00018719452025519884929827.79
3od 10 001 do 20 00019630660984609615813931.07
4od 20 001 do 50 00021253972897728107010834.30
5od 50 001 do 100 00010148138061380273679737.51
6od 100 001 do 200 0009978842741426654171142.83
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca