.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole ...
Opole, okr. 20
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1034064
Powierzchnia: 9412.47 km2
Zaludnienie: 109 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 794
L. obw. z których
spłynęły dane:
794
L. upr. do głos.: 830714
L. wyd. kart: 278030
33.47%
brak26.28%27.94%29.60%31.26%32.92%34.58%36.24%37.90%39.56%41.22% 
............
danych27.93%29.59%31.25%32.91%34.57%36.23%37.89%39.55%41.21%42.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
160100brzeski, pow.7318325893258062490635.38
160200głubczycki, pow.4015213743137221312834.23
160300kędzierzyńsko-kozielski, pow.8112826447264212557232.60
160400kluczborski, pow.5567218169181331742932.64
160500krapkowicki, pow.5403214201141921366126.28
160600namysłowski, pow.3454213693136911304839.64
160700nyski, pow.11823942504424084062535.95
160800oleski, pow.5466716392163631559529.99
166101Opole, m.9978842732426104152442.82
160900opolski, pow.10645829399293892835827.62
161000prudnicki, pow.4767516266162331568734.12
161100strzelecki, pow.6517818591185781782528.52
  Opole, okr. 20 830714 278030 277546 267358 33.47
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto45059016740116705416131537.15
2Wieś38012411062911049210604329.10
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0003340611351113441087633.98
2od 5 001 do 10 00018719452023519524985727.79
3od 10 001 do 20 00019630660979608895832031.06
4od 20 001 do 50 00021253972894727356997434.30
5od 50 001 do 100 00010148138051380163680737.50
6od 100 001 do 200 0009978842732426104152442.82
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca