.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / namysłowski, pow. ...
namysłowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43830
Powierzchnia: 747.67 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 50
L. obw. z których
spłynęły dane:
50
L. upr. do głos.: 34542
L. wyd. kart: 13693
39.64%
brak26.33%28.60%30.87%33.14%35.41%37.68%39.95%42.22%44.49%46.76% 
............
danych28.59%30.86%33.13%35.40%37.67%39.94%42.21%44.48%46.75%49.03% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
160601Domaszowice, gm.301414771477139849.00
160602Namysłów, gm.2084086528651824441.52
160603Pokój, gm.426511231122106326.33
160604Świerczów, gm.285812051205116042.16
160605Wilków, gm.356512361236118334.67
  namysłowski, pow. 34542 13693 13691 13048 39.64
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1338057875787551943.25
2Wieś2116279067904752937.36
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000943739183918374141.52
2od 5 001 do 10 000426511231122106326.33
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002084086528651824441.52
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca