.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / brzeski, pow. ...
brzeski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 92623
Powierzchnia: 876.52 km2
Zaludnienie: 105 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 70
L. obw. z których
spłynęły dane:
70
L. upr. do głos.: 73183
L. wyd. kart: 25893
35.38%
brak31.80%32.45%33.10%33.75%34.40%35.05%35.70%36.35%37.00%37.65% 
............
danych32.44%33.09%33.74%34.39%35.04%35.69%36.34%36.99%37.64%38.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
160101Brzeg, m.3138112006119371154838.26
160103Grodków, gm.1556649504950475831.80
160104Lewin Brzeski, gm.1037734493441331233.24
160105Lubsza, gm.682022342225214332.76
160106Olszanka, gm.384513131313127234.15
160102Skarbimierz, gm.519419411940187337.37
  brzeski, pow. 73183 25893 25806 24906 35.38
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto4477516774167061617237.46
2Wieś2840891199100873432.10
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000384513131313127234.15
2od 5 001 do 10 0001201441754165401634.75
3od 10 001 do 20 0002594383998391807032.37
4od 20 001 do 50 0003138112006119371154838.26
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca