.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / brzeski, pow. / Grodków, gm.
Grodków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 19991
Powierzchnia: 286.39 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 15566
Liczba wydanych kart: 4953
Liczba wyjętych kart: 4953
Liczba ważnych kart: 4953
Liczba głosów ważnych: 4772
Liczba mandatów: 13
31.82%
brak31.81%32.46%33.11%33.76%34.41%35.06%35.71%36.36%37.01%37.66% 
............
danych32.45%33.10%33.75%34.40%35.05%35.70%36.35%37.00%37.65%38.31% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny711.49
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy390.82
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4038.45
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl811.70
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej1142.39
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość83517.50
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej61112.80
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP82817.35
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej150.31
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3056.39
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke651.36
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej136728.65
18Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski80.17
19Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"300.63
Σ   4772  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Grodków Gimnazjum Publiczne Nr 1 ul. Powstańców Śl.114737537535932.69
2Grodków Zespół Szkół ul. Krakowska155558558557837.62
3Grodków Gimnazjum Publiczne Nr 2 ul. A. Mickiewicza120138838836932.31
4Grodków Dom Kultury ul. Kasztanowa181259559557332.84
5Grodków Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. G. Morcinka198374474472637.52
6Żelazna Świetlica Wiejska64518218217328.22
7Lipowa Szkoła Podstawowa58223323322040.03
8Kopice Szkoła Podstawowa95025025024426.32
9Kolnica Szkoła Podstawowa137642242241430.67
10Wierzbnik Świetlica Wiejska71316516516123.14
11Gnojna Szkoła Podstawowa84126726724231.75
12Jędrzejów Szkoła Podstawowa74818218217524.33
13Gałążczyce Szkoła Podstawowa83623123122627.63
14Jaszów Biuro RSP45594948820.66
15Kobiela Świetlica Wiejska53913613612925.23
16Grodków Zakład Karny ul. H. Sienkiewicza13280807460.61
17Grodków Dom Pomocy Społecznej ul. A. Mickiewicza5124242147.06
  Grodków, gm. 15566 4953 4953 4772 31.82

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca