.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków ...
Kraków, okr. 13
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1114263
Powierzchnia: 2855.38 km2
Zaludnienie: 390 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 745
L. obw. z których
spłynęły dane:
745
L. upr. do głos.: 910525
L. wyd. kart: 431083
47.34%
brak35.00%36.67%38.34%40.01%41.68%43.35%45.02%46.69%48.36%50.03% 
............
danych36.66%38.33%40.00%41.67%43.34%45.01%46.68%48.35%50.02%51.70% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120600krakowski, pow.18767976792767057399240.92
126101Kraków, m.58851330381730343029779451.62
120800miechowski, pow.4149414526145081395135.01
121200olkuski, pow.9283935948359223461838.72
  Kraków, okr. 13 910525 431083 430565 420355 47.34
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto68211934415034371933686850.45
2Wieś22840686933868468348738.06
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000526617211721163932.68
2od 5 001 do 10 0007533827355272992624236.31
3od 10 001 do 20 0009028034638346123340738.37
4od 20 001 do 50 00010968546149461124445142.07
5od 50 001 do 100 0004144317403173911682241.99
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00058851330381730343029779451.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca