.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków ...
Kraków, okr. 13
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1114263
Powierzchnia: 2855.38 km2
Zaludnienie: 390 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 910525
Liczba wydanych kart: 431083
Liczba wyjętych kart: 430814
Liczba ważnych kart: 430565
Liczba głosów ważnych: 420355
Liczba mandatów: 13
47.34%
brak35.00%36.67%38.34%40.01%41.68%43.35%45.02%46.69%48.36%50.03% 
............
danych36.66%38.33%40.00%41.67%43.34%45.01%46.68%48.35%50.02%51.70% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny34310.82
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy38890.93
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin239645.70
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl120252.86
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej149513.56
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość15675437.29
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej334807.96
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP12844030.56
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej6850.16
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego131683.13
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke79101.88
14Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca4430.11
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej212155.05
Σ   420355  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120600krakowski, pow.18767976792767057399240.92
126101Kraków, m.58851330381730343029779451.62
120800miechowski, pow.4149414526145081395135.01
121200olkuski, pow.9283935948359223461838.72
  Kraków, okr. 13 910525 431083 430565 420355 47.34

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca