.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków ...
Kraków, okr. 12
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1751921
Powierzchnia: 5637.69 km2
Zaludnienie: 310 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1405621
Liczba wydanych kart: 639495
Liczba wyjętych kart: 638948
Liczba ważnych kart: 638538
Liczba głosów ważnych: 616667
Liczba mandatów: 4
45.50%
brak34.99%36.66%38.33%40.00%41.67%43.34%45.01%46.68%48.35%50.02% 
............
danych36.65%38.32%39.99%41.66%43.33%45.00%46.67%48.34%50.01%51.69% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BALUCH Alicja Maria399596.48
2BANAŚ RZEGUCKA Teresa347265.63
3BARGIEŁ Janusz Lucjan540278.76
4BOROŃ Piotr Marian22068535.79
5FLAGA Andrzej Grzegorz9931216.10
6GIL Mieczysław Władysław409936.65
7GOŁAŚ Andrzej Maria20329932.97
8GOWIN Jarosław15708325.47
9GRABOWSKI Mikołaj Aleksander513928.33
10KLUSKA Bronisław424946.89
11KORCZAK NIWICKI Piotr Aleksander63161.02
12KOZŁOWSKI Ryszard Henryk188363.05
13LASSOTA Józef7202211.68
14LEGUTKO Ryszard Antoni22939337.20
15MĄSIOR Bogusław Mikołaj508198.24
16MEYSZTOWICZ Jerzy Witold333765.41
17NAWARA Marek567999.21
18NIEMIEC Barbara Krystyna9010914.61
19PAWŁOWSKI Mirosław Marek89161.45
20PELCZAR Jacek270194.38
21PIOTEREK Grzegorz144182.34
22PODGÓRSKI Bogdan Leszek423736.87
23POŁCIK Henryk Jan6177310.02
24RAŹNY Anna Józefa9017314.62
25ROKITA Robert303234.92
26WADAS Tadeusz Roman354125.74
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120300chrzanowski, pow.10404341458413873938839.85
120600krakowski, pow.18767976791766557402240.92
126101Kraków, m.58851330378330324729593551.62
120800miechowski, pow.4149414522144721341335.00
120900myślenicki, pow.8647236833368033544242.60
121200olkuski, pow.9283935948359063405038.72
121300oświęcimski, pow.12244454482544245169344.50
121500Suski, pow.6269925896258822479741.30
121800wadowicki, pow.11943849782497624792741.68
  Kraków, okr. 12 1405621 639495 638538 616667 45.50

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca