.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków ...
Kraków, okr. 12
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1751921
Powierzchnia: 5637.69 km2
Zaludnienie: 310 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 1156
L. obw. z których
spłynęły dane:
1156
L. upr. do głos.: 1405621
L. wyd. kart: 639495
45.50%
brak34.99%36.66%38.33%40.00%41.67%43.34%45.01%46.68%48.35%50.02% 
............
danych36.65%38.32%39.99%41.66%43.33%45.00%46.67%48.34%50.01%51.69% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120300chrzanowski, pow.10404341458413873938839.85
120600krakowski, pow.18767976791766557402240.92
126101Kraków, m.58851330378330324729593551.62
120800miechowski, pow.4149414522144721341335.00
120900myślenicki, pow.8647236833368033544242.60
121200olkuski, pow.9283935948359063405038.72
121300oświęcimski, pow.12244454482544245169344.50
121500Suski, pow.6269925896258822479741.30
121800wadowicki, pow.11943849782497624792741.68
  Kraków, okr. 12 1405621 639495 638538 616667 45.50
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto89552643792143720242414648.90
2Wieś51009520157420133619252139.52
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001133544764476413139.49
2od 5 001 do 10 00018372470975708416769638.63
3od 10 001 do 20 00021156984972848908151840.16
4od 20 001 do 50 00036903715788615771215076642.78
5od 50 001 do 100 0004144317403173721662141.99
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00058851330378330324729593551.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca