.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chrzanów ...
Chrzanów, okr. 12
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 637658
Powierzchnia: 2782.31 km2
Zaludnienie: 229 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 411
L. obw. z których
spłynęły dane:
411
L. upr. do głos.: 495096
L. wyd. kart: 208473
42.11%
brak39.85%40.32%40.79%41.26%41.73%42.20%42.67%43.14%43.61%44.08% 
............
danych40.31%40.78%41.25%41.72%42.19%42.66%43.13%43.60%44.07%44.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120300chrzanowski, pow.10404341462414073977139.85
120900myślenicki, pow.8647236837368193550242.60
121300oświęcimski, pow.12244454489544395265344.50
121500Suski, pow.6269925895258872461941.30
121800wadowicki, pow.11943849790497704786341.69
  Chrzanów, okr. 12 495096 208473 208322 200408 42.11
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto21340793822937539070543.96
2Wieś28168911465111456910970340.70
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000606927552755264445.39
2od 5 001 do 10 00010838643622435764170640.25
3od 10 001 do 20 00012128950342503164820641.51
4od 20 001 do 50 00025935211175411167510785243.09
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca