.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków / miechowski, pow. ...
miechowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 51871
Powierzchnia: 676.73 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 58
L. obw. z których
spłynęły dane:
58
L. upr. do głos.: 41494
L. wyd. kart: 14526
35.01%
brak29.77%30.54%31.31%32.08%32.85%33.62%34.39%35.16%35.93%36.70% 
............
danych30.53%31.30%32.07%32.84%33.61%34.38%35.15%35.92%36.69%37.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
120801Charsznica, gm.634823772376231037.44
120802Gołcza, gm.505018701870175837.03
120803Kozłów, gm.404012261222119630.35
120804Książ Wielki, gm.449515731573150734.99
120805Miechów, gm.1629557595746554135.34
120806Racławice, gm.204560960958529.78
120807Słaboszów, gm.322111121112105434.52
  miechowski, pow. 41494 14526 14508 13951 35.01
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto985239773965382140.37
2Wieś3164210549105431013033.34
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000526617211721163932.68
2od 5 001 do 10 0001993370467041677135.35
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001629557595746554135.34
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca