.
.
 
 
. .
The List of The Committees
.
. . The List of The Committees . .
. .
. . . . . . .
Case's No. Name Status
ZPOW-640- 1/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Religi  Zarejestrowany 
ZPOW-640- 2/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Borowskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640- 3/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Rolińskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640- 4/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha  Zarejestrowany 
ZPOW-640- 5/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Bubla  Zarejestrowany 
ZPOW-640- 6/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tymińskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640- 7/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska  Zarejestrowany 
ZPOW-640- 8/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640- 9/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Pyszki  Zarejestrowany 
ZPOW-640-10/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Liwiusza Ilasza  Zarejestrowany 
ZPOW-640-11/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza  Zarejestrowany 
ZPOW-640-12/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640-13/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Romualda Rembelskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640-14/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marii Szyszkowskiej  Zarejestrowany 
ZPOW-640-15/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Henryki Teodory Bochniarz  Zarejestrowany 
ZPOW-640-16/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki  Zarejestrowany 
ZPOW-640-17/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Ryszarda Korwin-Mikke  Zarejestrowany 
ZPOW-640-18/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Tejkowskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640-19/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Daniela Tomasza Podrzyckiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640-20-/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640-21/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera  Zarejestrowany 
ZPOW-640-22/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Salomona  Zarejestrowany 
ZPOW-640-23/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Arnolda Buzdygana  Zarejestrowany 
ZPOW-640-24/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Ceberka  Zarejestrowany 
ZPOW-640-25/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Janusza Kossakowskiego  Zarejestrowany 
ZPOW-640-27/05  Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Antoniego Kiełb  Zarejestrowany 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Repeat ballot SEJM SENATE Created by
 top