.
.
 
 
. .
Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640-12/05 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego 
Address 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
finansowy ŁAZARSKI Ireneusz Kazimierz 
wyborczy PIECHOCIŃSKI Janusz 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Candidate number on the list
Surname Names KALINOWSKI Jarosław 
Age 43 
Education wyższe rolnicze 
Occupation rolnik 
Place of work własne gospodarstwo rolne 
City Jackowo Górne 
Party  
Lustration Statement Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
Status Kandydat został zarejestrowany 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Repeat ballot SEJM SENATE Created by
 top