.
.
 
 
. .
National Electoral Commission
.
. . The Seat of National Electoral Commission . .
. .
. . . . . .
City Warszawa 
Address ul. Wiejska 10 
Phone  

. . The Members of National Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Position Title
 1RYMARZ Ferdynand Przewodniczący Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  
 2KACPRZAK Jan Zastępca Przewodniczącego Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 3KOSMAL Stanisław Zastępca Przewodniczącego Sędzia Sądu Najwyższego  
 4JAWORSKI Stefan Członek Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku  
 5KISIELEWICZ Andrzej Członek Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 6MĄCZYŃSKI Andrzej Członek Sędzia Trybunału Konstytucyjnego  
 7RYMS Antoni Włodzimierz Członek Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego  
 8ZABŁOCKI Stanisław Członek Sędzia Sądu Najwyższego  
 9ŻYZNOWSKI Tadeusz Członek Sędzia Sądu Najwyższego  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Repeat ballot SEJM SENATE Created by
 top