.
.
 
 
. .
Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640- 9/05 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Pyszki 
Address 03-727 Warszawa, ul. Targowa 15 lok. 60A 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
finansowy PAJESTKA Piotr 
wyborczy ŁUNIEWSKI Zbigniew 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Candidate number on the list 11 
Surname Names PYSZKO Jan 
Age 75 
Education wyższe medyczne 
Occupation lekarz 
Place of work emeryt 
City Warszawa 
Party  
Lustration Statement Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
Status Kandydat został zarejestrowany 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Repeat ballot SEJM SENATE Created by
 top