.
.
 
 
. .
Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640- 6/05 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tymińskiego 
Address 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 4 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
finansowy BATÓG Arkadiusz Jerzy 
wyborczy BARTOLD Tadeusz Klemens 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Candidate number on the list 14 
Surname Names TYMIŃSKI Stanisław 
Age 57 
Education średnie 
Occupation menadżer-dyrektor naczelny w Transduction Limited w Mississauga (Kanada) 
Place of work Transduction Limited w Mississauga (Kanada) 
City Komorów 
Party  
Lustration Statement Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
Status Kandydat został zarejestrowany 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Repeat ballot SEJM SENATE Created by
 top