.
.
 
 
. .
Election Committee
. .
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Case's No. ZPOW-640-16/05 
Name Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki 
Address 40-098 Katowice, ul. Młyńska 21/23 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
finansowy KRZYSZTOFORSKA Ewa 
wyborczy BACA Paweł Jerzy 

. . Information about Candidate . .
. .
. . . . . .
Candidate number on the list 12 
Surname Names SŁOMKA Adam Andrzej 
Age 40 
Education wyższe pedagogiczne 
Occupation polityk 
Place of work Konfederacja Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny 
City Katowice 
Party  
Lustration Statement Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
Status Kandydat został zarejestrowany 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Repeat ballot SEJM SENATE Created by
 top