.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / bieszczadzki, pow. / Lutowiska, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 742
Liczba głosów na kandydata: 390
% głosów na kandydata: 52.56
 52.56%
brak38.50%39.91%41.32%42.73%44.14%45.55%46.96%48.37%49.78%51.19% 
danych39.90%41.31%42.72%44.13%45.54%46.95%48.36%49.77%51.18%52.60% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach 693 270 270 268 158 58.96
2 Filia Szkoły Podstawowej w Stuposianach 487 252 252 246 125 50.81
3 Remiza Strażacka w Dwerniku 237 100 100 100 59 59.00
4 Filia Szkoły Podstawowej w Zatwarnicy 314 128 128 128 48 37.50
  Lutowiska, gm. 1731 750 750 742 390 52.56

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca