.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / bieszczadzki, pow. / Lutowiska, gm.
Lutowiska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2247
Powierzchnia: 475.85 km2
Zaludnienie: 4 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 1731
Liczba wydanych kart: 750
 43.33%
brak42.66%42.73%42.80%42.87%42.94%43.01%43.08%43.15%43.22%43.29% 
danych42.72%42.79%42.86%42.93%43.00%43.07%43.14%43.21%43.28%43.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach 693 270 270 268 38.96
2 Filia Szkoły Podstawowej w Stuposianach 487 252 252 246 51.75
3 Remiza Strażacka w Dwerniku 237 100 100 100 42.19
4 Filia Szkoły Podstawowej w Zatwarnicy 314 128 128 128 40.76
=   1731  750  750  742  43.33 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca