.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / bieszczadzki, pow. / Lutowiska, gm.
Lutowiska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2247
Powierzchnia: 475.85 km2
Zaludnienie: 4 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1731
Liczba wydanych kart: 750
Liczba głosów oddanych: 750
Liczba głosów ważnych: 742
brak 50.00% >50.00% ≥51.15% ≥52.30% ≥53.45% ≥54.60% ≥55.75% ≥56.90% ≥58.05% ≥59.20% ≥60.35%
danych 50.00% >50.00% ≥51.15% ≥52.30% ≥53.45% ≥54.60% ≥55.75% ≥56.90% ≥58.05% ≥59.20% ≥60.35%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
47.44%352 
TUSK Donald Franciszek
52.56%390 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach 268 110 41.04
58.96 158
2 Filia Szkoły Podstawowej w Stuposianach 246 121 49.19
50.81 125
3 Remiza Strażacka w Dwerniku 100 41 41.00
59.00 59
4 Filia Szkoły Podstawowej w Zatwarnicy 128 80 62.50
37.50 48
Σ Lutowiska, gm. 742 352 47.44
52.56 390
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca