.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / bieszczadzki, pow. ...
bieszczadzki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 23066
Powierzchnia: 1138.17 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 28
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 28
Liczba uprawnionych do głosowania: 17542
Liczba wydanych kart: 7498
 42.74%
brak42.66%42.73%42.80%42.87%42.94%43.01%43.08%43.15%43.22%43.29% 
danych42.72%42.79%42.86%42.93%43.00%43.07%43.14%43.21%43.28%43.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180103 Czarna, gm. 1854 791 791 787 42.66
180105 Lutowiska, gm. 1731 750 750 742 43.33
180108 Ustrzyki Dolne, gm. 13957 5957 5957 5905 42.68
  bieszczadzki, pow. 17542 7498 7498 7434 42.74
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 7737 3444 3444 3420 44.51
2 Wieś 9805 4054 4054 4014 41.35
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3585 1541 1541 1529 42.98
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 13957 5957 5957 5905 42.68
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca