.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / bieszczadzki, pow. / Czarna, gm.
Czarna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2489
Powierzchnia: 184.62 km2
Zaludnienie: 13 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 1854
Liczba wydanych kart: 791
 42.66%
brak42.66%42.73%42.80%42.87%42.94%43.01%43.08%43.15%43.22%43.29% 
danych42.72%42.79%42.86%42.93%43.00%43.07%43.14%43.21%43.28%43.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Czarnej (sala posiedzeń) 947 404 404 402 42.66
2 Świetlica wiejska w Czarnej Dolnej 292 122 122 120 41.78
3 Świetlica wiejska w Polanie 313 152 152 152 48.56
4 Remizo-świetlica w Michniowcu 302 113 113 113 37.42
=   1854  791  791  787  42.66 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca