.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / wadowicki, pow. / Tomice, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 2846
Liczba głosów na kandydata: 1049
% głosów na kandydata: 36.86
 36.86%
brak25.18%27.08%28.98%30.88%32.78%34.68%36.58%38.48%40.38%42.28% 
danych27.07%28.97%30.87%32.77%34.67%36.57%38.47%40.37%42.27%44.18% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Szkoła Podstawowa w Witanowicach 1187 632 632 623 177 28.41
2 Szkoła Podstawowa w Radoczy 1223 677 677 671 252 37.56
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach 1727 989 989 983 393 39.98
4 Szkoła Podstawowa w Woźnikach 1249 572 572 569 227 39.89
  Tomice, gm. 5386 2870 2870 2846 1049 36.86

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca