.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / wadowicki, pow. / Tomice, gm.
Tomice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7235
Powierzchnia: 41.73 km2
Zaludnienie: 173 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5386
Liczba wydanych kart: 2870
 53.29%
brak48.78%49.76%50.74%51.72%52.70%53.68%54.66%55.64%56.62%57.60% 
danych49.75%50.73%51.71%52.69%53.67%54.65%55.63%56.61%57.59%58.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Witanowicach 1187 632 632 623 53.24
2 Szkoła Podstawowa w Radoczy 1223 677 677 671 55.36
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach 1727 989 989 983 57.27
4 Szkoła Podstawowa w Woźnikach 1249 572 572 569 45.80
=   5386  2870  2870  2846  53.29 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca