.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / wadowicki, pow. / Tomice, gm.
Tomice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7235
Powierzchnia: 41.73 km2
Zaludnienie: 173 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5386
Liczba wydanych kart: 2870
Liczba głosów oddanych: 2870
Liczba głosów ważnych: 2846
brak 50.00% >50.00% ≥52.49% ≥54.98% ≥57.47% ≥59.96% ≥62.45% ≥64.94% ≥67.43% ≥69.92% ≥72.41%
danych 50.00% >50.00% ≥52.49% ≥54.98% ≥57.47% ≥59.96% ≥62.45% ≥64.94% ≥67.43% ≥69.92% ≥72.41%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
63.14%1797 
TUSK Donald Franciszek
36.86%1049 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Witanowicach 623 446 71.59
28.41 177
2 Szkoła Podstawowa w Radoczy 671 419 62.44
37.56 252
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach 983 590 60.02
39.98 393
4 Szkoła Podstawowa w Woźnikach 569 342 60.11
39.89 227
Σ Tomice, gm. 2846 1797 63.14
36.86 1049
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca