.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / wadowicki, pow. / Kalwaria Zebrzydowska, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 8353
Liczba głosów na kandydata: 3356
% głosów na kandydata: 40.18
 40.18%
brak25.18%27.08%28.98%30.88%32.78%34.68%36.58%38.48%40.38%42.28% 
danych27.07%28.97%30.87%32.77%34.67%36.57%38.47%40.37%42.27%44.18% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 1892 1239 1239 1235 546 44.21
2 Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej 1708 1050 1049 1047 490 46.80
3 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym 1021 525 525 524 220 41.98
4 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Średnim 975 439 439 438 166 37.90
5 Szkoła Podstawowa w Brodach 1958 1094 1094 1087 483 44.43
6 Szkoła Podstawowa w Leńczach 1095 601 600 598 235 39.30
7 Szkoła Podstawowa w Przytkowicach 1827 1012 1010 1006 309 30.72
8 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym 1123 659 656 654 276 42.20
9 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym-Dolany 762 480 480 475 205 43.16
10 Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach 1146 619 619 616 193 31.33
11 Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich 483 303 303 301 108 35.88
12 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju 398 227 227 227 80 35.24
13 Szkoła Podstawowa w Podolanach 256 147 147 145 45 31.03
  Kalwaria Zebrzydowska, gm. 14644 8395 8388 8353 3356 40.18

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca