.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / wadowicki, pow. / Kalwaria Zebrzydowska, gm.
Kalwaria Zebrzydowska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 19203
Powierzchnia: 75.32 km2
Zaludnienie: 254 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 13
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 13
Liczba uprawnionych do głosowania: 14644
Liczba wydanych kart: 8395
 57.33%
brak48.78%49.76%50.74%51.72%52.70%53.68%54.66%55.64%56.62%57.60% 
danych49.75%50.73%51.71%52.69%53.67%54.65%55.63%56.61%57.59%58.58% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 1892 1239 1239 1235 65.49
2 Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej 1708 1050 1049 1047 61.48
3 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym 1021 525 525 524 51.42
4 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Średnim 975 439 439 438 45.03
5 Szkoła Podstawowa w Brodach 1958 1094 1094 1087 55.87
6 Szkoła Podstawowa w Leńczach 1095 601 600 598 54.89
7 Szkoła Podstawowa w Przytkowicach 1827 1012 1010 1006 55.39
8 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym 1123 659 656 654 58.68
9 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym-Dolany 762 480 480 475 62.99
10 Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach 1146 619 619 616 54.01
11 Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich 483 303 303 301 62.73
12 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju 398 227 227 227 57.04
13 Szkoła Podstawowa w Podolanach 256 147 147 145 57.42
=   14644  8395  8388  8353  57.33 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca