.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / wadowicki, pow. / Kalwaria Zebrzydowska, gm.
Kalwaria Zebrzydowska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 19203
Powierzchnia: 75.32 km2
Zaludnienie: 254 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 14644
Liczba wydanych kart: 8395
Liczba głosów oddanych: 8388
Liczba głosów ważnych: 8353
brak 50.00% >50.00% ≥52.49% ≥54.98% ≥57.47% ≥59.96% ≥62.45% ≥64.94% ≥67.43% ≥69.92% ≥72.41%
danych 50.00% >50.00% ≥52.49% ≥54.98% ≥57.47% ≥59.96% ≥62.45% ≥64.94% ≥67.43% ≥69.92% ≥72.41%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
59.82%4997 
TUSK Donald Franciszek
40.18%3356 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej 1235 689 55.79
44.21 546
2 Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej 1047 557 53.20
46.80 490
3 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym 524 304 58.02
41.98 220
4 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Średnim 438 272 62.10
37.90 166
5 Szkoła Podstawowa w Brodach 1087 604 55.57
44.43 483
6 Szkoła Podstawowa w Leńczach 598 363 60.70
39.30 235
7 Szkoła Podstawowa w Przytkowicach 1006 697 69.28
30.72 309
8 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym 654 378 57.80
42.20 276
9 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Dolnym-Dolany 475 270 56.84
43.16 205
10 Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach 616 423 68.67
31.33 193
11 Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich 301 193 64.12
35.88 108
12 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju 227 147 64.76
35.24 80
13 Szkoła Podstawowa w Podolanach 145 100 68.97
31.03 45
Σ Kalwaria Zebrzydowska, gm. 8353 4997 59.82
40.18 3356
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca