.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / zamojski, pow. / Skierbieszów, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 2151
Liczba głosów na kandydata: 316
% głosów na kandydata: 14.69
 14.69%
brak9.96%12.26%14.56%16.86%19.16%21.46%23.76%26.06%28.36%30.66% 
danych12.25%14.55%16.85%19.15%21.45%23.75%26.05%28.35%30.65%32.96% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie, ul. Zielona 1964 963 963 957 162 16.93
2 Szkoła Podstawowa w Lipinie Starej, Lipina Stara 544 235 235 235 26 11.06
3 Dom Strażaka w Majdanie Skierbieszowskim, Majdan Skierbieszowski 256 105 105 104 13 12.50
4 Szkoła Podstawowa w Sulmicach, Sulmice 617 332 332 331 24 7.25
5 Szkoła Podstawowa w Dębowcu, Dębowiec 670 305 305 305 53 17.38
6 Dom Strażaka w Łaziskach 568 221 221 219 38 17.35
  Skierbieszów, gm. 4619 2161 2161 2151 316 14.69

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca