.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / włodawski, pow. / Włodawa, m.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 5584
Liczba głosów na kandydata: 2575
% głosów na kandydata: 46.11
 46.11%
brak19.34%22.02%24.70%27.38%30.06%32.74%35.42%38.10%40.78%43.46% 
danych22.01%24.69%27.37%30.05%32.73%35.41%38.09%40.77%43.45%46.14% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Lokal sali gimnastycznej ZSZ nr 1 i II LO ul.Modrzewskiego 24,tel.572-14-88 2199 1062 1062 1041 455 43.71
2 Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego. Al. J.Piłsudskiego 41 ,tel.572-24-49 2272 1025 1025 1013 451 44.52
3 Lokal świetlicy (stołówka) Szkoły Podstawowej nr 2, ul.Kopernika 3,tel.572-13-45 2363 1083 1083 1073 442 41.19
4 Mała Synagoga Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego ul.Czerwonego Krzyża 7, tel. 57-22-178 2294 1082 1082 1075 456 42.42
5 Szkoły Podstawowej Nr 3 ul.Sierpińskiego 4,tel.572-11-38 2243 1063 1063 1056 485 45.93
6 Lokal świetlicy Zakładu Karnego ul. Żołnierzy W i N 19 501 297 297 294 281 95.58
7 Lokal świetlicy ( Oddział wewnętrzny ) Szpitala SP ZOZ ul.Al.Piłsudskiego 64 110 32 32 32 5 15.63
  Włodawa, m. 11982 5644 5644 5584 2575 46.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca