.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / włodawski, pow. / Włodawa, m.
Włodawa, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14485
Powierzchnia: 18.67 km2
Zaludnienie: 775 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 11982
Liczba wydanych kart: 5644
Liczba głosów oddanych: 5644
Liczba głosów ważnych: 5584
brak 50.00% >50.00% ≥53.07% ≥56.14% ≥59.21% ≥62.28% ≥65.35% ≥68.42% ≥71.49% ≥74.56% ≥77.63%
danych 50.00% >50.00% ≥53.07% ≥56.14% ≥59.21% ≥62.28% ≥65.35% ≥68.42% ≥71.49% ≥74.56% ≥77.63%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
53.89%3009 
TUSK Donald Franciszek
46.11%2575 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Lokal sali gimnastycznej ZSZ nr 1 i II LO ul.Modrzewskiego 24,tel.572-14-88 1041 586 56.29
43.71 455
2 Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego. Al. J.Piłsudskiego 41 ,tel.572-24-49 1013 562 55.48
44.52 451
3 Lokal świetlicy (stołówka) Szkoły Podstawowej nr 2, ul.Kopernika 3,tel.572-13-45 1073 631 58.81
41.19 442
4 Mała Synagoga Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego ul.Czerwonego Krzyża 7, tel. 57-22-178 1075 619 57.58
42.42 456
5 Szkoły Podstawowej Nr 3 ul.Sierpińskiego 4,tel.572-11-38 1056 571 54.07
45.93 485
6 Lokal świetlicy Zakładu Karnego ul. Żołnierzy W i N 19 294 13 4.42
95.58 281
7 Lokal świetlicy ( Oddział wewnętrzny ) Szpitala SP ZOZ ul.Al.Piłsudskiego 64 32 27 84.38
15.63 5
Σ Włodawa, m. 5584 3009 53.89
46.11 2575
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca