.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / świdnicki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 29531
Liczba głosów na kandydata: 9709
% głosów na kandydata: 32.88
 32.88%
brak13.38%16.00%18.62%21.24%23.86%26.48%29.10%31.72%34.34%36.96% 
danych15.99%18.61%21.23%23.85%26.47%29.09%31.71%34.33%36.95%39.58% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061702 Mełgiew, gm. 6198 3008 3008 2995 637 21.27
061703 Piaski, gm. 8533 3644 3644 3616 780 21.57
061704 Rybczewice, gm. 3294 1515 1514 1494 200 13.39
061701 Świdnik, m. 33220 18566 18565 18401 7268 39.50
061705 Trawniki, gm. 7304 3050 3050 3025 824 27.24
  świdnicki, pow. 58549 29783 29781 29531 9709 32.88

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 35340 19620 19619 19444 7594 39.06
2 Wieś 23209 10163 10162 10087 2115 20.97
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3294 1515 1514 1494 200 13.39
2 od 5 001 do 10 000 13502 6058 6058 6020 1461 24.27
3 od 10 001 do 20 000 8533 3644 3644 3616 780 21.57
4 od 20 001 do 50 000 33220 18566 18565 18401 7268 39.50
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca