.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / rycki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 23339
Liczba głosów na kandydata: 6844
% głosów na kandydata: 29.32
 29.32%
brak11.14%14.17%17.20%20.23%23.26%26.29%29.32%32.35%35.38%38.41% 
danych14.16%17.19%20.22%23.25%26.28%29.31%32.34%35.37%38.40%41.44% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
061601 Dęblin, m. 14766 7261 7261 7171 2970 41.42
061602 Kłoczew, gm. 5841 2973 2973 2924 326 11.15
061603 Nowodwór, gm. 3281 1706 1706 1689 336 19.89
061604 Ryki, gm. 16699 8259 8256 8164 2358 28.88
061605 Stężyca, gm. 4452 2088 2088 2056 472 22.96
061606 Ułęż, gm. 2913 1354 1354 1335 382 28.61
  rycki, pow. 47952 23641 23638 23339 6844 29.32

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 23062 11539 11536 11389 4517 39.66
2 Wieś 24890 12102 12102 11950 2327 19.47
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 6194 3060 3060 3024 718 23.74
2 od 5 001 do 10 000 10293 5061 5061 4980 798 16.02
3 od 10 001 do 20 000 14766 7261 7261 7171 2970 41.42
4 od 20 001 do 50 000 16699 8259 8256 8164 2358 28.88
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca