.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / rycki, pow. ...
rycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62245
Powierzchnia: 615.54 km2
Zaludnienie: 101 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 64
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 64
Liczba uprawnionych do głosowania: 47952
Liczba wydanych kart: 23641
 49.30%
brak46.48%47.04%47.60%48.16%48.72%49.28%49.84%50.40%50.96%51.52% 
danych47.03%47.59%48.15%48.71%49.27%49.83%50.39%50.95%51.51%52.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061601 Dęblin, m. 14766 7261 7261 7171 49.17
061602 Kłoczew, gm. 5841 2973 2973 2924 50.90
061603 Nowodwór, gm. 3281 1706 1706 1689 52.00
061604 Ryki, gm. 16699 8259 8256 8164 49.46
061605 Stężyca, gm. 4452 2088 2088 2056 46.90
061606 Ułęż, gm. 2913 1354 1354 1335 46.48
  rycki, pow. 47952 23641 23638 23339 49.30
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 23062 11539 11536 11389 50.03
2 Wieś 24890 12102 12102 11950 48.62
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6194 3060 3060 3024 49.40
2 od 5 001 do 10 000 10293 5061 5061 4980 49.17
3 od 10 001 do 20 000 14766 7261 7261 7171 49.17
4 od 20 001 do 50 000 16699 8259 8256 8164 49.46
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca