.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / milicki, pow. / Milicz, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 8792
Liczba głosów na kandydata: 4303
% głosów na kandydata: 48.94
 48.94%
brak41.00%41.80%42.60%43.40%44.20%45.00%45.80%46.60%47.40%48.20% 
danych41.79%42.59%43.39%44.19%44.99%45.79%46.59%47.39%48.19%49.00% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Pogotowie Ratunkowe w Miliczu 2098 1005 1005 987 540 54.71
2 Gimnazjum w Miliczu 2277 1143 1143 1128 634 56.21
3 Zespół Szkół w Miliczu 1597 909 907 893 505 56.55
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu 2189 1081 1081 1063 579 54.47
5 Nadleśnictwo Państwowe w Miliczu 1213 656 656 646 312 48.30
6 Gimnazjum we Wróblińcu 535 166 166 165 61 36.97
7 Szkoła Podstawowa w Czatkowicach 655 305 305 301 138 45.85
8 Świetlica Wiejska w Gądkowicach 663 251 251 249 114 45.78
9 Świetlica Wiejska w Ostrowąsach 400 152 152 152 77 50.66
10 Świetlica Wiejska w Potaszni 643 287 287 286 100 34.97
11 Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku 482 192 192 188 74 39.36
12 Świetlica Wiejska we Wszewilkach 792 320 320 315 152 48.25
13 Szkoła Podstawowa w Dunkowej 603 238 238 236 91 38.56
14 Ośrodek Kultury w Sułowie 2225 1034 1034 1021 409 40.06
15 "POM" w Sławoszowicach 649 321 321 317 160 50.47
16 Świetlica Wiejska w Piękocinie 484 223 223 221 71 32.13
17 Świetlica Wiejska w Olszy 388 165 165 162 66 40.74
18 Dom Pomocy Społecznej w Miliczu 252 151 151 147 71 48.30
19 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu 709 269 269 269 121 44.98
20 Szpital Powiatowy w Miliczu 189 48 48 46 28 60.87
  Milicz, gm. 19043 8916 8914 8792 4303 48.94

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca