.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / milicki, pow. / Milicz, gm.
Milicz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 24450
Powierzchnia: 435.61 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 20
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 20
Liczba uprawnionych do głosowania: 19043
Liczba wydanych kart: 8916
 46.82%
brak41.22%41.79%42.36%42.93%43.50%44.07%44.64%45.21%45.78%46.35% 
danych41.78%42.35%42.92%43.49%44.06%44.63%45.20%45.77%46.34%46.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Pogotowie Ratunkowe w Miliczu 2098 1005 1005 987 47.90
2 Gimnazjum w Miliczu 2277 1143 1143 1128 50.20
3 Zespół Szkół w Miliczu 1597 909 907 893 56.92
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu 2189 1081 1081 1063 49.38
5 Nadleśnictwo Państwowe w Miliczu 1213 656 656 646 54.08
6 Gimnazjum we Wróblińcu 535 166 166 165 31.03
7 Szkoła Podstawowa w Czatkowicach 655 305 305 301 46.56
8 Świetlica Wiejska w Gądkowicach 663 251 251 249 37.86
9 Świetlica Wiejska w Ostrowąsach 400 152 152 152 38.00
10 Świetlica Wiejska w Potaszni 643 287 287 286 44.63
11 Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku 482 192 192 188 39.83
12 Świetlica Wiejska we Wszewilkach 792 320 320 315 40.40
13 Szkoła Podstawowa w Dunkowej 603 238 238 236 39.47
14 Ośrodek Kultury w Sułowie 2225 1034 1034 1021 46.47
15 "POM" w Sławoszowicach 649 321 321 317 49.46
16 Świetlica Wiejska w Piękocinie 484 223 223 221 46.07
17 Świetlica Wiejska w Olszy 388 165 165 162 42.53
18 Dom Pomocy Społecznej w Miliczu 252 151 151 147 59.92
19 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu 709 269 269 269 37.94
20 Szpital Powiatowy w Miliczu 189 48 48 46 25.40
=   19043  8916  8914  8792  46.82 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca