.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / milicki, pow. ...
milicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 37362
Powierzchnia: 715.01 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 29
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 29
Liczba uprawnionych do głosowania: 28904
Liczba wydanych kart: 12990
 44.94%
brak41.22%41.79%42.36%42.93%43.50%44.07%44.64%45.21%45.78%46.35% 
danych41.78%42.35%42.92%43.49%44.06%44.63%45.20%45.77%46.34%46.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
021301 Cieszków, gm. 3641 1510 1510 1489 41.47
021302 Krośnice, gm. 6220 2564 2564 2534 41.22
021303 Milicz, gm. 19043 8916 8914 8792 46.82
  milicki, pow. 28904 12990 12988 12815 44.94
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 9815 4993 4991 4910 50.87
2 Wieś 19089 7997 7997 7905 41.89
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3641 1510 1510 1489 41.47
2 od 5 001 do 10 000 6220 2564 2564 2534 41.22
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 19043 8916 8914 8792 46.82
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca