.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / milicki, pow. / Krośnice, gm.
Krośnice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8052
Powierzchnia: 178.73 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6220
Liczba wydanych kart: 2564
 41.22%
brak41.22%41.79%42.36%42.93%43.50%44.07%44.64%45.21%45.78%46.35% 
danych41.78%42.35%42.92%43.49%44.06%44.63%45.20%45.77%46.34%46.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Krośnicach 1768 793 793 786 44.85
2 Szkoła Podstawowa w Bukowicach 2159 804 804 792 37.24
3 Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej 897 388 388 383 43.26
4 Świetlica wiejska w Wierzchowicach 1235 515 515 513 41.70
5 Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach 76 39 39 37 51.32
6 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach 85 25 25 23 29.41
=   6220  2564  2564  2534  41.22 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca