.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / milicki, pow. ...
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 12815
Liczba głosów na kandydata: 5987
% głosów na kandydata: 46.72
 46.72%
brak41.00%41.80%42.60%43.40%44.20%45.00%45.80%46.60%47.40%48.20% 
danych41.79%42.59%43.39%44.19%44.99%45.79%46.59%47.39%48.19%49.00% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
021301 Cieszków, gm. 3641 1510 1510 1489 645 43.32
021302 Krośnice, gm. 6220 2564 2564 2534 1039 41.00
021303 Milicz, gm. 19043 8916 8914 8792 4303 48.94
  milicki, pow. 28904 12990 12988 12815 5987 46.72

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 9815 4993 4991 4910 2669 54.36
2 Wieś 19089 7997 7997 7905 3318 41.97
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 3641 1510 1510 1489 645 43.32
2 od 5 001 do 10 000 6220 2564 2564 2534 1039 41.00
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 19043 8916 8914 8792 4303 48.94
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca