.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubiński, pow. / Ścinawa, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 3792
Liczba głosów na kandydata: 1383
% głosów na kandydata: 36.47
 36.47%
brak36.47%37.54%38.61%39.68%40.75%41.82%42.89%43.96%45.03%46.10% 
danych37.53%38.60%39.67%40.74%41.81%42.88%43.95%45.02%46.09%47.17% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gimnazjum Publiczne w Ścinawie, ul. Lipowa 1 1393 698 698 693 293 42.28
2 Budynek po SP Nr 2 w Ścinawie, ul. T. Kościuszki 2 1794 855 855 845 356 42.13
3 Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie, ul.Świerczewskiego 17 2289 1021 1021 1015 415 40.89
4 Szkoła Podstawowa w Tymowej nr 71 996 454 454 453 128 28.26
5 Szkoła Podstawowa w Zaborowie nr 75 705 244 244 238 77 32.35
6 Remiza Strażacka w Parszowicach nr 36A 705 340 340 337 66 19.58
7 Świetlica Wiejska w Przychowej nr 29 486 214 214 211 48 22.75
  Ścinawa, gm. 8368 3826 3826 3792 1383 36.47

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca