.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubiński, pow. / Ścinawa, gm.
Ścinawa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10731
Powierzchnia: 164.56 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 8368
Liczba wydanych kart: 3826
 45.72%
brak41.17%42.18%43.19%44.20%45.21%46.22%47.23%48.24%49.25%50.26% 
danych42.17%43.18%44.19%45.20%46.21%47.22%48.23%49.24%50.25%51.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Publiczne w Ścinawie, ul. Lipowa 1 1393 698 698 693 50.11
2 Budynek po SP Nr 2 w Ścinawie, ul. T. Kościuszki 2 1794 855 855 845 47.66
3 Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie, ul.Świerczewskiego 17 2289 1021 1021 1015 44.60
4 Szkoła Podstawowa w Tymowej nr 71 996 454 454 453 45.58
5 Szkoła Podstawowa w Zaborowie nr 75 705 244 244 238 34.61
6 Remiza Strażacka w Parszowicach nr 36A 705 340 340 337 48.23
7 Świetlica Wiejska w Przychowej nr 29 486 214 214 211 44.03
=   8368  3826  3826  3792  45.72 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca