.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubiński, pow. / Ścinawa, gm.
Ścinawa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10731
Powierzchnia: 164.56 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8368
Liczba wydanych kart: 3826
Liczba głosów oddanych: 3826
Liczba głosów ważnych: 3792
brak 50.00% >50.00% ≥51.36% ≥52.72% ≥54.08% ≥55.44% ≥56.80% ≥58.16% ≥59.52% ≥60.88% ≥62.24%
danych 50.00% >50.00% ≥51.36% ≥52.72% ≥54.08% ≥55.44% ≥56.80% ≥58.16% ≥59.52% ≥60.88% ≥62.24%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
63.53%2409 
TUSK Donald Franciszek
36.47%1383 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gimnazjum Publiczne w Ścinawie, ul. Lipowa 1 693 400 57.72
42.28 293
2 Budynek po SP Nr 2 w Ścinawie, ul. T. Kościuszki 2 845 489 57.87
42.13 356
3 Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie, ul.Świerczewskiego 17 1015 600 59.11
40.89 415
4 Szkoła Podstawowa w Tymowej nr 71 453 325 71.74
28.26 128
5 Szkoła Podstawowa w Zaborowie nr 75 238 161 67.65
32.35 77
6 Remiza Strażacka w Parszowicach nr 36A 337 271 80.42
19.58 66
7 Świetlica Wiejska w Przychowej nr 29 211 163 77.25
22.75 48
Σ Ścinawa, gm. 3792 2409 63.53
36.47 1383
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca