.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubiński, pow. / Rudna, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 2232
Liczba głosów na kandydata: 860
% głosów na kandydata: 38.53
 38.53%
brak36.47%37.54%38.61%39.68%40.75%41.82%42.89%43.96%45.03%46.10% 
danych37.53%38.60%39.67%40.74%41.81%42.88%43.95%45.02%46.09%47.17% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Chobieński Ośrodek Klutury w Chobieni, Chobienia ul. Rynek 6 1498 614 614 600 239 39.83
2 Kliszowski Ośrodek Kultury w Kliszowie, Kliszów 15 751 305 305 303 87 28.71
3 Gimnazjum w Rudnej, Rudna ul. Piaskowa 3b 1930 919 918 911 359 39.41
4 Świetlica Wiejska w Mlecznie, Mleczno 12 629 204 204 203 90 44.33
5 Świetlica Wiejska w Kębłowie, Kębłów 14a 678 217 217 215 85 39.53
  Rudna, gm. 5486 2259 2258 2232 860 38.53

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca