.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubiński, pow. / Rudna, gm.
Rudna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7130
Powierzchnia: 216.6 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5486
Liczba wydanych kart: 2259
Liczba głosów oddanych: 2258
Liczba głosów ważnych: 2232
brak 50.00% >50.00% ≥51.36% ≥52.72% ≥54.08% ≥55.44% ≥56.80% ≥58.16% ≥59.52% ≥60.88% ≥62.24%
danych 50.00% >50.00% ≥51.36% ≥52.72% ≥54.08% ≥55.44% ≥56.80% ≥58.16% ≥59.52% ≥60.88% ≥62.24%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
61.47%1372 
TUSK Donald Franciszek
38.53%860 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Chobieński Ośrodek Klutury w Chobieni, Chobienia ul. Rynek 6 600 361 60.17
39.83 239
2 Kliszowski Ośrodek Kultury w Kliszowie, Kliszów 15 303 216 71.29
28.71 87
3 Gimnazjum w Rudnej, Rudna ul. Piaskowa 3b 911 552 60.59
39.41 359
4 Świetlica Wiejska w Mlecznie, Mleczno 12 203 113 55.67
44.33 90
5 Świetlica Wiejska w Kębłowie, Kębłów 14a 215 130 60.47
39.53 85
Σ Rudna, gm. 2232 1372 61.47
38.53 860
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca