.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / lubiński, pow. / Rudna, gm.
Rudna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7130
Powierzchnia: 216.6 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5486
Liczba wydanych kart: 2259
 41.18%
brak41.17%42.18%43.19%44.20%45.21%46.22%47.23%48.24%49.25%50.26% 
danych42.17%43.18%44.19%45.20%46.21%47.22%48.23%49.24%50.25%51.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Chobieński Ośrodek Klutury w Chobieni, Chobienia ul. Rynek 6 1498 614 614 600 40.99
2 Kliszowski Ośrodek Kultury w Kliszowie, Kliszów 15 751 305 305 303 40.61
3 Gimnazjum w Rudnej, Rudna ul. Piaskowa 3b 1930 919 918 911 47.62
4 Świetlica Wiejska w Mlecznie, Mleczno 12 629 204 204 203 32.43
5 Świetlica Wiejska w Kębłowie, Kębłów 14a 678 217 217 215 32.01
=   5486  2259  2258  2232  41.18 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca