.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / górowski, pow. / Góra, gm.
TUSK Donald Franciszek
Liczba głosów ważnych: 6896
Liczba głosów na kandydata: 3171
% głosów na kandydata: 45.98
 45.98%
brak33.65%34.89%36.13%37.37%38.61%39.85%41.09%42.33%43.57%44.81% 
danych34.88%36.12%37.36%38.60%39.84%41.08%42.32%43.56%44.80%46.05% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Zakład Energetyki Cieplnej w Górze, os.Kazimierza Wlk.8F 1338 639 639 634 288 45.43
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, ul.Piastów 32 1126 517 517 509 262 51.47
3 Gimanzjum Nr 2 w Górze, ul. Poznańska 2A 1386 624 624 613 302 49.27
4 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze, ul. Żeromskiego 15 1839 785 785 783 412 52.62
5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze, ul. Hirszfelda 5 1189 561 561 556 281 50.54
6 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze, ul. Starogórska 15 1754 862 861 857 476 55.54
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, ul. Marii Konopnickiej 2 1398 674 674 652 371 56.90
8 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince 786 236 236 233 96 41.20
9 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach 1036 370 370 364 123 33.79
10 Zespół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie, ul. Szkolna 2 1476 590 590 585 244 41.71
11 Świetlica Wiejska w Kłodzie Górowskiej 1170 412 412 406 126 31.03
12 Świetlica Wiejska w Grabownie 407 158 158 157 45 28.66
13 Remiza Strażacka OSP w Osetnie 716 292 292 290 49 16.90
14 Świetlica Wiejska w Jastrzębiej 624 253 253 248 90 36.29
15 Szpital im. Józefa Strusia w Górze, ul. Hirszfelda 10 95 9 9 9 6 66.67
  Góra, gm. 16340 6982 6981 6896 3171 45.98

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca