.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / górowski, pow. / Góra, gm.
Góra, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 21441
Powierzchnia: 268.74 km2
Zaludnienie: 79 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 16340
Liczba wydanych kart: 6982
Liczba głosów oddanych: 6981
Liczba głosów ważnych: 6896
brak 50.00% >50.00% ≥51.64% ≥53.28% ≥54.92% ≥56.56% ≥58.20% ≥59.84% ≥61.48% ≥63.12% ≥64.76%
danych 50.00% >50.00% ≥51.64% ≥53.28% ≥54.92% ≥56.56% ≥58.20% ≥59.84% ≥61.48% ≥63.12% ≥64.76%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
54.02%3725 
TUSK Donald Franciszek
45.98%3171 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Zakład Energetyki Cieplnej w Górze, os.Kazimierza Wlk.8F 634 346 54.57
45.43 288
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, ul.Piastów 32 509 247 48.53
51.47 262
3 Gimanzjum Nr 2 w Górze, ul. Poznańska 2A 613 311 50.73
49.27 302
4 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze, ul. Żeromskiego 15 783 371 47.38
52.62 412
5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze, ul. Hirszfelda 5 556 275 49.46
50.54 281
6 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze, ul. Starogórska 15 857 381 44.46
55.54 476
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, ul. Marii Konopnickiej 2 652 281 43.10
56.90 371
8 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince 233 137 58.80
41.20 96
9 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach 364 241 66.21
33.79 123
10 Zespół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie, ul. Szkolna 2 585 341 58.29
41.71 244
11 Świetlica Wiejska w Kłodzie Górowskiej 406 280 68.97
31.03 126
12 Świetlica Wiejska w Grabownie 157 112 71.34
28.66 45
13 Remiza Strażacka OSP w Osetnie 290 241 83.10
16.90 49
14 Świetlica Wiejska w Jastrzębiej 248 158 63.71
36.29 90
15 Szpital im. Józefa Strusia w Górze, ul. Hirszfelda 10 9 3 33.33
66.67 6
Σ Góra, gm. 6896 3725 54.02
45.98 3171
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca