.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / górowski, pow. / Góra, gm.
Góra, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 21441
Powierzchnia: 268.74 km2
Zaludnienie: 79 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 15
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 15
Liczba uprawnionych do głosowania: 16340
Liczba wydanych kart: 6982
 42.73%
brak36.65%37.26%37.87%38.48%39.09%39.70%40.31%40.92%41.53%42.14% 
danych37.25%37.86%38.47%39.08%39.69%40.30%40.91%41.52%42.13%42.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zakład Energetyki Cieplnej w Górze, os.Kazimierza Wlk.8F 1338 639 639 634 47.76
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, ul.Piastów 32 1126 517 517 509 45.91
3 Gimanzjum Nr 2 w Górze, ul. Poznańska 2A 1386 624 624 613 45.02
4 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Górze, ul. Żeromskiego 15 1839 785 785 783 42.69
5 Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze, ul. Hirszfelda 5 1189 561 561 556 47.18
6 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze, ul. Starogórska 15 1754 862 861 857 49.14
7 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Górze, ul. Marii Konopnickiej 2 1398 674 674 652 48.21
8 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Glince 786 236 236 233 30.03
9 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach 1036 370 370 364 35.71
10 Zespół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie, ul. Szkolna 2 1476 590 590 585 39.97
11 Świetlica Wiejska w Kłodzie Górowskiej 1170 412 412 406 35.21
12 Świetlica Wiejska w Grabownie 407 158 158 157 38.82
13 Remiza Strażacka OSP w Osetnie 716 292 292 290 40.78
14 Świetlica Wiejska w Jastrzębiej 624 253 253 248 40.54
15 Szpital im. Józefa Strusia w Górze, ul. Hirszfelda 10 95 9 9 9 9.47
=   16340  6982  6981  6896  42.73 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca