.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / elbląski, pow. / Elbląg, gm.
Elbląg, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6914
Powierzchnia: 192.06 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5159
Liczba wydanych kart: 1880
Liczba głosów oddanych: 1880
Liczba głosów ważnych: 1864
brak 50.00% >50.00% ≥52.24% ≥54.48% ≥56.72% ≥58.96% ≥61.20% ≥63.44% ≥65.68% ≥67.92% ≥70.16%
danych 50.00% >50.00% ≥52.24% ≥54.48% ≥56.72% ≥58.96% ≥61.20% ≥63.44% ≥65.68% ≥67.92% ≥70.16%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
56.12%1046 
TUSK Donald Franciszek
43.88%818 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Nowakowie, Nowakowo 399 255 63.91
36.09 144
2 Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie, Władysławowo 305 141 46.23
53.77 164
3 Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym, Gronowo Górne 686 358 52.19
47.81 328
4 Gminny Ośrodek Kultury w Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 293 166 56.66
43.34 127
5 Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina 181 126 69.61
30.39 55
Σ Elbląg, gm. 1864 1046 56.12
43.88 818
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca